Velký Meder aneb dovolená v prostředí ionizovaného ovzduší

Člověk, žijící v západní civilizaci, je vystaven mnoha stresovým vlivům. Když si odmyslíme různé konfliktní situace v rodině či v zaměstnání a typické stresující nepříjemnosti, jimiž je např. smog, hluk a městský chaos, zplodiny z aut a průmyslových zón, máme ve hře ještě jeden velmi významný prvek – kladné ionty.

dívka v bazénu

Kladné ionty jsou pro neznalou osobu zdánlivě něčím kladným, co posiluje a vylepšuje lidské zdraví, ale opak je pravdou. Jestliže převládají v ovzduší, které vdechujeme, a kde se pohybujeme, nad ionty zápornými, dostáváme se do prekérních situací. Organismus podléhá velmi rychle únavě a posléze překyselení, které se může projevit trávicími potížemi, nespavostí, migrénami, hlubokými depresemi, neschopností usnout a přerušovaným mělkým spánkem a dalšími projevy, které pak mohou vyústit ve velmi závažné formy onemocnění.

plážové žabky

Kladné ionty se vyskytují hlavně ve městech – na silnici, ve velkých obchodních centrech, na pracovištích s počítači, kopírkami, Wi-FI a podobnými zdroji elektrosmogu, a také tam, kde je málo zeleně a okolní přírody. Nejhorší to je uprostřed betonové městské džungle, např. na velkém sídlišti nebo v administrativních budovách či výrobních provozech.

Abychom se tomuto problému vyvarovali, a nemáme zrovna možnost se vystěhovat za město na venkov, můžeme to udělat alespoň na dovolené. Například tam, kde je v ovzduší velmi mnoho záporných iontů, které na lidské zdraví mají ohromný kladný vliv.

Jednou z možností je ubytování ve Velkém Mederu na jižním Slovensku, kde vyvěrají termální prameny, a kde je k dispozici mnoho vodních ploch k rekreaci. Areál je obklopen rozsáhlým lesním porostem a právě les, stromy a mineralizovaná voda tu vytváří obrovský potenciál pro zápornou ionizaci, kde můžete nabrat sil a důkladně si odpočinout od stresujícího životního stylu. Třeba si tu uvědomíte, že by se dalo žít i jinak, zdravěji, a mohli byste tu svůj život i přehodnotit směrem k lepšímu.