Časté chyby v začátku vztahu

Podezřívavost. Na začátku vztahu je přirozené, že ještě nemáte zcela důvěru v nového partnera, neznáte jeho přátele, nemáte představu, jak tráví čas a už vůbec nemáte důvěru v jeho kamarádky. Přitom je to tak jednoduché. Kdyby o ty kamarádky stál, už dávno chodí s některou z nich a ne s Vámi. Proto nebuďte zbytečně podezřívavé a nevytvářejte u něj nechuť k vašemu žárlení, když vůbec není opodstatněné.
V mužské náruči
Čas. Právě společný čas a jeho určení je dalším kamenem úrazu. Jeden má raději volnost, druhý chce více společnosti. Jeden z vás se potká raději po práci, ale druhý by nejraději čekal až do víkendu. Každý máte pro své chování a potřeby své vlastní důvody a je důležité si uvědomit, že jste především každý vyrůstal v jiné rodině a pocházíte tedy z jiného zázemí. Určitě se do ničeho nenuťte. Nevytvářejte dlouhodobé plány ani systémy, kdy a jak se budete vídat. Ustoupit musí oba a časem sami zjistíte, jak vám to nejlépe vyhovuje.

Domněnky jako další chyba

 
Právě zbytečné domněnky jsou další možností, jak vztah předem zabít. Uvědomte si, že máte každý jiné návyky a své závěry děláte oba na základě rozličných zkušeností. Nelze tedy předpokládat, že se váš nový partner zachová podle vašich životních zkušeností a stejně tak se vy nebudete chovat podle těch jeho. Je potřeba dát partnerovi prostor a počkat, dokud se sám neprojeví a teprve pak reagovat na jeho chování, jednání či projevený postoj nebo názor. Pokud reagujete ještě dříve, než se vůbec stihl nějak projevit, předem si ho škatulkujete a bude mezi vámi docházek ke zbytečným rozepřím. A to ani jeden nechcete.
Hádky. Znáte to, jakmile se pohádáte poprvé, není daleko k dalším hádkám. Umět zacházet s vlastními emocemi a nevyletět hned při každé maličkosti, se může stát velice silnou zbraní na cestě za spokojeným a bezproblémovým vztahem, který vás bude čekat.
Souznění u moře
Ale to nejdůležitější, na co nezapomínejte, jste především vy sama. Mnoho žen se v touze plně se partnerovi odevzdat, zřekne vlastních zájmů a přátel ve snaze trávit s ním co nejvíce času a být tu plně pro něj. Více než oddaného pejska však rozumný muž ocení nezávislou samostatnou ženu s vlastním životem, která jej bude na jeho cestě doprovázet, nikoli následovat.