Velká výzva pro tichý nadzvukový letoun NASA

Přílišný hluk omezoval lety Concordu nad vysoce obydlenými oblastmi. Pokud by však byl tento nedostatek odstraněn, délka jednotlivých letů by se mohla zkrátit na polovinu. Pro dosáhnutí tohoto cíle naplánovala vesmírná agentura NASA vývoj prototypu letadla s omezenou zvukovou explozí, ke které dochází při překročení rychlosti zvuku. Projektem byla pověřena společnost Lockheed Martin, která za zakázku obdrží 247,5 milionů dolarů. Cílem je postavit letoun, který bude při letu rychlostí 1 500 km/h stejně hlasitý jako zavření dveří auta. Toto letadlo, které NASA nazvala X-plane, bude hotovo do roku 2021 a nad americkými městy se začne testovat v roce 2022.
budova nasa
To, co se požaduje, je, aby příslušný akustický třesk byl velmi slabý, což mají umožnit aerodynamika a speciální konstrukce letounu. Problém nicméně nespočívá v letu nadzvukovou rychlostí. NASA očekává, že budoucí prototyp bude létat ve výšce 16,7 km, tedy uprostřed stratosféry. A právě při této rychlosti se ztrácí ohlušující rána typická pro akustický třesk. Zdali letadlo letí stratosférou nadzvukovou rychlostí tedy nebude možné prostým poslechem určit. Nárazová vlna, která může let nadzvukovou rychlostí doprovázet, totiž nedosáhne až na zem, jelikož viskozita atmosféry ji pohltí.
nadzvukový letoun
Největší problém by tak měli představovat vzlet a přistání čím níže a blíže zalidněným oblastem letadlo poletí. Nadzvuková letadla létají pod hladinou rychlosti zvuku hůře, protože jsou navržena tak, aby létala vysokou rychlostí. A právě při vzletu a přistání nemají jinou možnost, než odstartovat nebo dosáhnout nulové rychlosti. Problém těchto letadel je, že vyžadují vysoký výkon. Principem nadzvukového letadla je rychlost, jelikož jeho křídla jsou obvykle malá a mají nízkou schopnost podpěry. To znamená, že pokud letí letadlo vysokou rychlostí, letí zároveň plynule.