Prediktivní údržba strojů

Současné výrobní podniky zakládající si na moderních technologiích, a to nejen z pohledu konkurenceschopnosti, ale i předcházení zbytečně vynaloženým nákladům, neustále hledají různé možnosti a jejich využití.

Kontrola zařízení

Předvídání se vyplatí

Jedním z možných řešení je tzv. „prediktivní údržba“. Ta je založena na systémech zvládajících monitoring významných součástí každého strojního zařízení, kterými jsou kupříkladu motory, čerpadla, kompresory, ventilátory, převodovky a další dílčí prvky jeho stavby. Díky získaným datům je pak možné předvídat termín nutné údržby a výměny žádoucích součástí.

Tím se minimalizují případné mnohdy zbytečné prostoje, kdy se mechanismus úplně porouchá a je nutné jej opravit. Zároveň se snižují náklady na obvyklou pravidelnou a nepotřebnou údržbu. Cílem je rovněž detekce kritických změn ve výkonu stroje, prodloužení průměrné doby mezi poruchami a s tím související snížení množství zásob náhradních dílů ve skladu.

Hlavně pozor na vibrace a teplotu

Sledují se zejména vibrace, které mohou být způsobeny nevyvážeností, uvolněním nebo opotřebení různých součástí, vedoucí až k poškození celého ústrojí. K měření vibrací se implementují snímače měřící jejich rychlost a frekvenci. Dále jsou vhodná nejrůznější teplotní čidla, protože neobvyklé a neočekávané výkyvy teploty, především přehřívání, značí možnou poruchu stroje.
Inteligentní systémy

Vlastnosti a výhody – shrnutí

Prediktivní verze údržby oplývá pěti důležitými výhodnými vlastnostmi, které jsou základem optimalizovaného výrobního procesu jako celku:

1.       Průběžné sledování – nepřetržitý monitoring vibrací a teploty

2.       Strojové učení – automatická analýza dat

3.       Bezdrátová komunikace – odpadá instalace kabelových rozvodů

4.       Místní a dálková upozornění inteligentním systémem při překročení nastavených hodnot

5.       Záznam informací a údajů včetně jejich uchovávání pro budoucí optimalizaci chodu zařízení