Akciové společnosti

·        Základní kapitál se skládá z akcií.
·        Akcionáři (vlastníci akcií) mají právo na podílu tisku, mohou se podílet na řízení a funkci společnosti.
·        Bývají to soukromoprávní obchodní korporace.
 Kontrola financí

Založení společnosti

·         Vzniká zápisem do obchodního rejstříku.
·         Může být založena jedním a více zakladateli.
·         K jejímu vytvoření je potřeba přijetí stanov zakladatele, stanova musí být jako veřejná listina.
·         K založení akciové společnosti má každý zakladatel povinnost splatit alespoň 30% hodnoty upsaných akcií ve stanovené lhůtě.
·         Minimální kapitál společnosti je 2 000 000 Kč (80 000 EUR).
 

Vlastnosti

·        Akciová společnost je právnická osoba se zvolenými zástupci, představiteli.
·        Určitý počet akcií činí majetek společnosti.
·        Podle nabídky a poptávky na burze se mění hodnota akcií i pro její vlastníky.
·        Za závazky akcionář neručí, ani není povinen uhradit ztrátu společnosti.
·        Společnost za závazky odpovídá celým svým majetkem.
·        Podnik pro případ ztráty od r. 2014 nemusí tvořit rezervní fond, může ho zřídit dobrovolně.
·        Zkratky a.s. nebo akc. Spol. musí mít v názvu každá tato společnost.
 

Systémy

·         V akciových společnostech fungují dva systémy.
 
Monistický systém
1.       Správní rada: kontrolně-řídící orgán se třemi členy.
2.     Valná hromada: nejvyšší orgán akc. Spol.
3.     Statutární ředitel: má za úkol obchodní vedení společnosti.
 Produkty z mlékárny
Dualistický systém
1.     Valná hromada: nejvyšší orgán akc. Spol. stejně jako u Monistického systému.
2.     Dozorčí rada: kontroluje veškeré doklady a účetnictví, dohlíží na působnost představenstva.
3.     Představenstvo: řídí společnost a operativně řídí a vede účetnictví.
 

Akciové společnosti ovládané ČR – MF
Česká exportní banka, a.s. Severo české mlékárny a.s Teplice
JUNIOR centrum, a.s. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Kongresové centrum Praha, a.s. ČEZ, a.s.
Ormilk a.s. ČEPRO, a.s.
BH CAPITAL, a.s. HOLDING KLADNO, a.s.