Kam se nikdo nedostane

Musí použít pracovní plošiny ! Využití si najdou hlavně při výškových aktivitách, při stavbě velkých budov, při rekonstrukci výškových budov, v průmyslu, při skladových činnostech, prostě všude tam, kde je kladen důraz na práci vysoko nad zemí! Ale kde najít někoho, kdo nám za vynikajících podmínek zapůjčí celé zařízení? Kde máme…